Övrig information om Kina:

 

  Kinesiska städer:

 

 
Studera kinesiska i Sverige

Studera kinesiska i SverigeStudera i KinaStudera i Hongkong och Macau

 

För den intresserade finns det goda möjligheter att läsa kinesiska i Sverige. Intresset för språket har växt lavinartat sedan jag själv började men mina första stapplande studier på halvtid i Lund 2001. Vid den tiden var kinesiska inte alls ett populärt språk vid universitetet och det räckte med att gå till institutionen och förklara sitt intresse för att få plats vid någon av kurserna. Kursplatserna var då långt från fyllda. Idag ser det annorlunda ut, vanligtvis 4-5 sökande per tillgänglig plats vid de flesta lärosäten, medan språk som tyska och franska har relativt få sökande.1

 

Kinesiska har man kunnat studera länge i Sverige vid de fyra stora lärosäterna Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm. Studier i kinesiska i Sverige startade redan 1915 då Bernt Karlgren tilldelats en docentur vid Uppsala universiet. 1918 tilldelades Karlgren den första professuren i kinesiska vid Göteborgs högskola och blev senare professor i östasiatisk arekologi och chef för de Östasiatiska samlingarna i Stockholm.2 En av de största upptäcksreseneärerna i svensk historia är Sven Hedin (1865-1952). Han var dåtidens mest kända svensk för sina resor där han bl.a. kartlade stora delar av Tibet och centralasien. Han skrev många böcker om Kina och Asien.

 

Även för den som tänker flytta till Kina och studera där kan det vara en bra ide att läsa en del kinesiska först i Sverige så att åtminstone grundläggande kunskaper finns och den första tiden i Kina kan användas åt annat än att lära sig streckordning, enkel grammatik m.m.

 

Det finns ett stort antal dialekter i Kina, och dessa dialekter kan vara mycket olika så till den grad att t.ex. någon från Beijing inte kan förstå den som pratar Shanghainesiska eller kantonesiska. Skriftspråket är dock detsamma för samtliga kinesiska dialekter (dock använder Hongkong och Taiwan fortfarande traditionella tecken). Sedan mitten av 50-talet undervisas i putonghua (eller mandarin, riksskinesiska) i landets skolor så de flesta kineser över 50 år talar mandarin. Tack vara den stora migrationen från landet och till städerna, samt mellan städer i Kina så är många dialekter, t.ex. Shanghainesiska och Suzhounesiska i minoritet i sina egna hemstäder.

 

Kinesiska har rykte om sig att vara ett mycket svårt språk, vilket inte helt stämmer. I likhet med andra sinotibetanska språk så saknar kinesiska ordböjning3 vilket gr att grammatiken är inte speciellt komplicerad, t.ex. saknar språket verbböjelser, singular-plural, tempus och andra hemskheter som fått många att hata språkstudier. Morefemen består av endast en stavelse. En svårighet är dock att kinesiska är ett tonspråk, kinesiska består av fyra tonala accenter och en obetonad. Ett ord måste sägas i rätt ton annars kan betydelsen bli något helt annat än det som var tänkt.

 

Att studera tecken kan, särskilt i början, kännas betungande, men det brukar börja lossna efter ca 3 månaders hårda teckenstudier. Varje tecken representerar ett morfem. Det är bra om den som ger sig på att studera kinesiska är medveten om att teckeninlärning innebär hårt (mer roligt) arbete och att kineserna själv får spendera betydligt längre tid som barn innan de kan lära sig att läsa än vad svenska barn måste göra.

 

Jag tänker inte gå närmare in på att introducera det kinesisk språket här då det redan finns en alldeles utmärkt introduktion till studier i det kinesiska språket skriven av Patrick Hassel Zein (studerade tidigare kinesiska vid Lunds universitet). Patrick Hassels sida ger en utmärkt lingvistisk introduktion och hjälper den som funderar på att läsa kinesiska att få en viss förståelse för vad språket innehåller för utmaningar.

 

Studera kinesiska på universitet

 

Förutom vid de fyra större lärosäterna med en lång historia av att lära ut kinesiska har på senare tid fler högskolor och universitet kommit att börja erbjuda kinesiska till sina studenter. De ledande universiteten i Sverige idag gällande sinologi och kinesiska är Lunds universitet och Stockholms universitet, vilka är de enda som kan erbjuda kandidat och masterutbildningar.

 

Lunds universitet

Vid Lunds universitet erbjuds kinesiska både på helfart och halvfart samt internetbaserade kurser via Språk- och litteraturcentrum. Från nybörjarkurser upp till kandidatkurs och masterprogram finns. Lund har ett välutvecklat Asienbibliotek, ett internationellt centrum för öst- och Sydöstasienstudier. Lunds universitet driver dessutom tillsammans med 20 andra nordiska universitet samt Fudan universitetet ett nordiskt center vid Fudan universitetet i Shanghai. 

 

Stockholms universitet

Stockholms universitet har, i samarbete med bl.a. Fudan universitetet genom China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (NOCFL 国家汉办) ett konfuciusinstitut, Stockholms Konfuciusinstitut (北欧斯德哥尔摩孔子学院).  Detta invigdes i februari 2005 och är ett av över 100 liknande center som satts upp av kinesiska regeringen runt om i världen. NOCFL täcker halva kostnaden av institutet. Lärarna är kineser och kurserna kan sökas via Stockholms universitets vanliga antagningssystem. Konfuciusinstitutet i Stockholm är det andra av sitt slag i världen men fram till idag finns det nu totalt 335 Konfuciusinstitut runtom i världen. "Institutets målsättning är att genom kurser, föreläsningar, seminarier, publikationer m.m. främja undervisningen i kinesiska och stimulera intresset för kinesisk kultur." (Stockholms Konfuciusinstitut). Stockholm har nybörjarkurser såväl som kandidat och masterprogram.

 

Uppsala universitet

Uppsala universitet erbjuder kurser i kinesiska upp till 120 hp, vilket innebär att de inte erbjuder kandidat eller masterexamen i kinesiska. Förutom språk så erbjuds också kurser om kinesisk ekonomi, politik, samhälle, historia och litteratur. Kurserna erbjuds vid Institutionen för lingvistik och filologi.

 

Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet erbjuder Institutionen för språk och litteratur kurser i kinesiska, upp till 90hp språkstudier. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder ett ekonomprogram med inriktning på kinesiska.

 

Kungliga tekniska högskolan

KTH erbjuder studier i kinesiska vid enheten för språk och kommunikation. Kurser erbjuds inte på kandidat och masternivå.

 

Umeå universitet

Umeå universitet erbjuder nybörjarkurser i kinesiska.

 

Högskolan Dalarna

Även högskolan dalarna erbjuder kurser i kinesiska på grundnivå, även distanskurser

 

Luleå tekniska universitet

Institutionen för konst, kommunikation och lärande erbjuder en nybörjarkurs i kinesiska.

 

Linköpings universitet

För studerande vid tekniska högskolan finns kurser i kinsiska och Asienkunskap.

 

Högskoleverket lade i april 2006 fram sin utvärdering av östasiatiska språk vid svenska universitet och högskolor (2006:23 R). Resultatet blev följande "Högskoleverket finner att kinesiska, japanska och koreanska vid Stockholms universitet, japanska vid Göteborgs universitet och kinesiska vid Lunds universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. För dessa utbildningar kommer en uppföljning av utvärderingen att göras inom tre år.
Högskoleverket finner anledning att ifrågasätta examensrätten för både kandidat – och magisterexamen i kinesiska vid Uppsala universitet och i japanska vid Lunds universitet. Ifrågasättandet grundar sig på bristande lärarkompetens och forskningsanknytning ... Högskoleverket avser att göra en uppföljning av detta beslut inom ett år, då Uppsala och Lunds universitet skall redogöra för vilka åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att återkalla examensrätten.

 

Kinesiska på gymnasiet

 

Det finns numera många gymnasier i Sverige som erbjuder kurser i kinesiska på bland annat följande platser (t.o.m. ett fåtal skolor som redan börjat erbjuda kinesiska på högstadiet):

 

I Stockholm kan kinesiska läsas vid: Abrahamsbergsskolan, Blackebergs gymnasium, Bromma gymnasium, Franska skolan, Nacka gymnasium, Rudbecks gymansium, Södra Latins gymnasium, Tibble fristående gymnasium, Göteborg: Schillerska gymansietMalmö: Procivitas privata gymnasium, Borås: Sven Eriksonsgymnasiet, Helsingborg: Provicitas privata gymnasium, Kumla: John Norlandergymnasiet, Linköping: Anders Ljungstedts gymnasium, Luleå: Luleå gymnasieskola, Lund: Polhemsskolan, Marks kommun: Marks gymnasieskola, Norrköping: De Geergymnasiet, Sudsvall: Hagaskolan, Hedbergska, Uppsala: Bolandgymnasiet, Västervik: Västerviks gymnasium, Östra Akademin

 

Studier själv eller via kurser

 

Det finns också ett stort antal kurser i kinesiska som anordnas runt om i landet genom studieföreningar eller privata företag. I Stockholm finns bl.a. Mandarinkinesiskt språk- och kulturcentrum som bland annat står för kinesiskaundervisningen på många av gymnasieskolorna i Stockholmstrakten som erbjuder kinesiska. Kurser i kinesiska både för barn och vuxna anordnas av Kinaskolan RuiQing i Stockholm. Kinesiska kulturföreningen i Stockholm bedriver undervisning över veckosluten vid skolan Nya Stjärnan.

 

I Malmö anordnar Kinesiska föreningen i Malmö kurser via sin skola.

 

Många har också arbetat på att lära sig kinesiska själva. För den som vill försöka lära sig kinesiska på egen hand finns en hel del böcker som kan vara till hjälp (se bokrekommendationerna till höger), och kanske också med en kombination av lärande online. Popup Chinese erbjder ett stort antal lektioner med mycket resurser, en del av det gratis.

 

Det finns också en uppsjö av hemsidor på nätet som kan vara mycket användbara, se språkhjälpmedel och on-linekurser längre ner.

 

Kommentarer och diskussioner

Välkommen att lämna en kommentar eller fråga

blog comments powered by Disqus

 

Rekommenderade länkar

 

Föreningar och organisationer

 

Föreningen För Svenska Studenter I Kina (FSIK).

 

Kinesiska föreningen i Malmö

 

Kinesiska kulturföreningen i Stockholm

 

Sinoforum - Lundasinologernas Alumniförenings forum.

 

Svensk-kinesiska föreningen. - För den intresserade av Kina

 

Kinainformation

 

Destionation Asia - studentdrivet projekt för att öka kunskap och förståelse om Kina.

 

European Association of Chinese Studies - för akademiker inom Europa.

 

Eurosoftware har en del användbar information om studier i kinesiska

språket.

 

Kinesiska.com - om Kina och kinesiska språket.

 

Radio 86 - reportage från Kina.

 

SSELP, databas över kinesiskspråkiga tidsskrifter i Europeiska samlingar.

 

Östasiatiska museet

 

Länksidor

 

ChinaSite.com. The Complete Reference to China/Chinese-Related Web Sites.

 

Myndigheter och institutioner

 

Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Information om studiemedel.

 

Centre for Asian Studies vid Göteborgs universitet.

 

Högskoleverkets databas över kurser vid Sveriges universitet och högskolor

 

Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

 

Institutionen för orientaliska och afrikanska språk vid Göteborgs universitet.

 

INIAS - Nordic Institute of Asian Studies

 

Nordiska centret vid Fudan universitetet

 

Project China - studentinitiativ mellan KTH och Handelshögskolan i Stockholm. Anordnar aktiviteter för studenter och företag med anknytning till Kina.

 

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

 

Stockholms Konfuciusinstitut (北欧斯德哥尔摩孔子学院)

 

The Centre for East and South-East Asian Studies at Lund University

 

Språkhjälpmedel och on-line kurser

 

Babelfish - Automatisk översättning av kinesiska. Observera dock att resultatet ofta kan bli mycket konstigt.

 

BBC's introductionskurs till kinesiska, med ett spel för att lära sig toner.

 

China Internet Information Center - onlinekurs i kinesiska.

 

ChinesePod.com - Lär dig kinesiska via dagliga podcasts direkt från Shanghai. Ladda ner hela pinyinschemat med ljudfiler här.

 

Chinese pronunciation guide, från Harvard universitetet.

 

Chinese-Tools innhåller ett flertal hjälpmedel för studier i kinesiska, bl.a. gratis kurser online, kinesisk kalligrafi, namnöversättning, ordlista m.m.

 

Font.com.cn har ett stort urval av kinesiska fonter.

 

Jin Zhang vid MIT har en användbar sida om pinyin.

 

Jun Da's WebCentral innehåller en del hjälpmedel för studier i kinesiska.

 

Karttest, testa dig själv på Kinas provinser

 

Learning Chinese Online - Hjälp vid studier i kinesiska

 

Mandaring Sound Chart

 

National Taiwan University har ett datorprogram för inlärning av kinesiska som man kan prova gratis ett tag.

 

Newschinese - nyheter på kinesiska med översättning till engelska samt med pinyin på de ord pekaren dras över. Bra när man pluggar kinesiska.

 

NJstar, programvara för att läsa och skriva kinesiska på datorn. Kan laddas ner gratis för en provperiod.

 

Omniglot, om det kinesiska skriftspråket.

 

On-line Chinese tools. Ordlista, flashcards m.fl. hjälpmedel för den som studerar kinesiska.

 

Patrick Hassel Zein's hemsida om kinesiska språket.

 

Pinyin.info - mer information om pinyin

 

Pinyin Practice - öva på ditt uttal.

 

Pinyin Toolkit, insticksprogram till Anki

 

Popup Chinese

 

Samma på kinesiska - nybörjarkurs i mandarin.

 

Shufa West, träna på tonerna!

 

The China www Virtual library - Internet guide för kinesiska studier.

 

University of Virginia's online teckeninlärning.

 

Wenlin - Ordlista och hjälpmedel vid studier i kinesiska, mycket användbart. Används bl.a. på kurserna i kinesiska vid Lunds Universitet.

 

逸海书城 - Noveller och berättelser på kinesiska online.

 

Your Dictionary - har bl.a. lexikon för mandarin och kantonesiska. 

 

Zapchinese - hur man skriver kinesiska.

 

Zhongwen.com. Här finns ett flertal ordlistor, gamla klassiker, och inlärningshjälpmedel.

 

Övrigt

 

QQ - det vanligaste programmet i Kina för chat. Påminner om ICQ.

 

Syoguiden ger information om studier och arbete i Sverige och utomlands.

 

Källor

 

1 Ljungqvist Arin, Marita och Sivam, Peter: Kinesiska i Sverige - från kritdamm till Internet, s 4, 2006 http://www.sol.lu.se/kinesiska/dokument/KinesiskaiSverige.pdf, 2011-02-19

 

2 Ibid, s 2

 

 Böcker

Läroböcker i kinesiska (mandarin)

 Kinesiska språket i Mittens rike (bok)Kinesiska språket i Mittens rike trippel-CD (ljudbok), Kinesiska språket i Mittens rike : övningsbok och Kinesiska språket i Mittens rike dubbel-CD till Övningsbok, av Johan Björkstén. Läroböcker i kinesiska på svenska. Passar för självstudier, är också kurslitteratur för kurs i kinesiska vid Umeå universitet.

 Kinesiska 1, av Meisang Fredmark, Tin Chau Tsui, 2010. Boken Zhongwén haoxué Kinesiska 1 är första boken i en läromedelsserie i kinesiska för nybörjare. Riktar sig till grundskola och gymansium eller lärarledda kvällskurser. Lär ut ca 200 ord och grundläggande grammatik. 

 Lär dig skriva kinesiska tecken, av Johan Björksten går igenom grunderna för att lära sig hur man skriver kinesiska tecken. Boken används bl.a. på Lunds universitet som referenslitteratur på nybörjarkusen i kinesiska.

 Colloquial Chinese: The Complete Course for Beginners, av Kan Qian Nybörjar kurs i kinesiska inklusive en CD med dialoger. Bra för den som läser kinesiska på egen hand.
 Colloquial Chinese, av Ping-Cheng T'Ung, David E Pollard, 1982. Lärobok i kinesiska, används bl.a. vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet.
 Contemporary Chinese, Contemporary Chinese Character BookContemporary Chinese Exercise Book, av Wu Zhongwei. Lärobok i kinesiska för nybörjare, används som kursbok på nybörjarkursen i kinesiska vid Stockholms universitet.
 Learning About China from Newspapers: Bk. 1 Elementary Newspaper Reading, av Yamin Wu, 2005. Lär dig grunderna i att läsa kinesiska tidningar. Används under 2a året av studier i kinesiska vid Stockholms universitet.
Wenlin Software for Learning Chinese av Lambert M Surhone, Miriam T Timpledon, Susan F Marseken Kanske ett av de bästa verktygen för att lära sig kinesiska. Jag använde själv dataprogrammet flitigt när jag studerade kinesiska, och det används även mycket av studenterna i kinesiska vid Lunds universitet. Wenlin är nästan ett måste när man lär sig språket.
 D!Rty Chinese, Everyday Slang from 'What's Up?' to 'F*%# Off!', av Matt Coleman, 2009. Lärobok i slang och andra uttryck som du antagligen inte kommer att lära dig vid universitetet eller i skolan, men dock så nyttigt!
 Niubi!: The Real Chinese You Were Never Taught in School, av Eveline Chao, 2009. Slang och vardagligt språk utanför skolbänken, bland annat dating och flirt, internetslang m.m.

 

Grammatik

 Schaum's Outline of Chinese Grammar, av Claudia Ross, 2009. Kinesisk grammatik för den som är nybörjar eller på mellannivå i kinesiska. Används som kursbok i kinesiska på Stockholms universitet.
 Modern Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide, av Claudia Ross, Jing-Heng Ma 2005. Kinesisk grammatik, används vid Stockholms universitet.

 

Ordböcker och lexikon

 A Chinese-English Dictionary (Revised edition), En av de klassiska ordböckerna från kinesiska till engelska. Rekommenderas bl.a. vid Lunds universitet.
 Oxford Beginner's Chinese Dictionary Kinesiskt lexikon för den som är i början av sina studier i kinesiska. Inkluderar även viktiga ord, grammatisk hjälp, kulturinformation m.m. Används vid Stockholms universitet.
 Chinese-English Dictionary Verket jag själv använder mig av för kinesisk till engelska. Kom till på direktiv av ordförande Mao och publicerades första gången 1978.

 

Kantonesiska

 Colloquial Cantonese: The Complete Course for Beginners, av Keith S T Tong, 2007. Lär dig kantonesiska steg för steg. Interaktiv med mycket övningsuppgifter. 

USB Stick Kinesiska Kantonesiska (ljudbok) An Interactive Language Learning Product for Beginners av Ruta Ett Dvd Ab Interaktiv språkkurs på 1GB USB minne.

 A Dictionary of Cantonese Slang: The Language of Hong Kong Movies, Street Gangs, and City Life, av Kingsley Bolton, Christopher M Hutton En utmärkt bok för den som vill lära sig att förstå vardagskantonesiska. 

 

Realia

 Kinakunskap, av Björn Kjellgren, 2000. En introduktion till Kina, används vid kursen Kinakunskap vid KTH.

 Språk och Skrift i Öst- och Sydöstasien av Jan-Olof Svantesson Boken ger en genomgång av språken i Öst- och Sydöstasien där över tusen olika språk talas och de flesta skriftsystem finns representerade. Några av de äldsta högkulturerna i världen och mest framåtgående ekonomierna finns där. I denna bok ges en översikt över språken och skriftsystemen i området. Boken används bl.a. på Lunds universitet på nybörjarkursen i kinesiska som en introduktion till språken i området.

 Languages Of China, av S Robert Ramsey, om Kinas många dialekter. Används vid Stockholms universitet.

 Modern Chinese: History and Sociolinguistics, av Ping Chen Boken beskriver utvecklingen av den moderna kinesiskan från slutet av 1800-talet från både ett historiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Kursbok på fortsättningskursen i kinesiska vid Lunds universitet.

 Modern kinesisk litteratur, av Paul Bady, 1996. Om den kinesiska litteraturen från den sista kejsarens dagar, genom revolutionen 1911 fram till våra dagar. Den kinesiska litteraturens dramatiska utveckling speglar landets utveckling.

  Kina - Äldre historia, av Björn Kjellgren, 2008. Om Kinas äldre historia på svenska.

 Kina - Modern historia, av Björn Kjellgren, 2009. Tar vid där den tidigare boken slutar. Skriven av läraren i kinesiska vid KTH i Stockholm.

 Speaking To History, The Story of King Goujian in Twentieth-Century China, av Paul A Cohen , 2008, en bok om Kinas historia. Kung Guojian levde på 500-talet f.v.t. men influerade kineserna under de stora traumerna som drabbat landet från västs invationer under 1800-talet och framåt. Används som kursbok vid Stockholms universitet.

 The Cambridge Illustrated History of China, av Patricia Buckley Ebrey, 2010. Ett av de mer kända verken om Kinas historia. Från förhistorisk tid genom utvecklingen av konfucianismen, kejserliga dynastier fram till den moderna kommunistiska staten. Används som kursbok vid Stockholms universitet.

 Chinese Civilization: A Sourcebook, av Patricia Buckley Ebrey, 1993. Kinas historia från hennes klassiska period till Folkrepubliken Kina. Fokus på religiösa, sociala och ekonomiska förutsättningar.  Används som kursbok vid Stockholms universitet.

 Sinofilerna - Kinakunskap, samlande och politik från Sven Hedin till Jan Myrdal, av Perry Johansson, 2008. Hur har svenska forskare sett på Kina de senaste hundra åren? Används vid kursen "Europeiska föreställningar om Kina" vid Stockholms universitet.

 China: A New History, av John K Fairbank, Merle Goldman, 2006. En av de absolut största och mest kända böckerna om Kinas historia. Fairbank är en av västs genom tiderna största Kinakännaren och detta är hans livsverk (han avled strax efter att manuset lämnats in till tryckeriet). Används både vid Lunds och Stockholms universitet.

Search For Modern China, av Jonathan D Spence, 1999. Ett stort och viktigt arbete om Kinas historia med fokus på de senaste 300 åren. Används vid både Lunds och Stockholms universitet.

 Chinese Society Change, Conflict and Resistance, av Elizabeth J Perry, Mark Selden, 2010, en introduktion till det moderna kinesiska samhället från sociologiskt, antropologiskt, psykologistk, historiskt och politiskt perspektiv. Används som kursbok vid Stockholms universitet.
 State Of China Atlas: Mapping the World's Fastest Growing Economy, av Stephanie Donald, Robert Benewick, 2005. Presenterar ekonomiska, politiska och sociala förändingar som har tagit plats i Kina och dess implikationer för omvärlden. Används som kursbok vid Stockholms universitet.

© Eskil Fredriksson 2005-2011. Disclaimer. E-mail: eskilfredriksson at gmail.com

Senast uppdaterad: 2011-02-26