Registrera företag i Kina

   
 

 

 

 

OBS! Kina är ett land i snabb förändring, vilket gäller inte minst landets lagar, regler och övriga förhållanden. Den information som finns här kan därför ha ändrats och inte längre vara aktuell.

För utlänningar som vill starta upp företag i Kina finns det fyra olika företagsformer att välja mellan. I valet mellan dessa olika former finns en rad aspekter att ta hänsyn till, bl.a. om företaget behöver kunna ta betalt i den lokala valutan, i vilken skala företaget skall verka i Kina, huruvida den sektor företaget verkar i är fullt öppen för utländska företag, om en kinesisk partner behövs eller ej.

För information om management i Kina för utländska företag, se Conchius hemsida.

De företagsformer som finns för utländska företag som vill etablera sig i Kina är följande:

Representative Office (ROs)

ROs passar bäst för att relativt lätt få en representation i Kina och kan vara passande för det företag som vill något försiktigt känna sig för i Kina. RO passar sig bäst för den företagare som inte behöver ta betalt lokalt utan kanske endast vill överse service och varor som säljs av någon partner eller moderföretag, koordinera outsoursingaktiviteter eller göra marknadsundersökningar.

Regler för RO är bl.a. att

 • Lokaler som hyrs måste vara i s.k. A-byggnader, vilka vanligtvis är de dyraste byggnaderna.
 • Lokalt anställda måste hyras genom agenter, såsom FESCO som överser att välfärdsavgifter som pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter betalas ut. Avgifter till dessa agenter lägger på ca. 50% på den lön som betalas direkt till den anställde.
 • RO måste gå igenom registrering för skatt och måste lämna in rapporter varje månad samt årsbokslut till de kinesiska myndigheterna.
 • RO måste betala Business tax och Foreign Enterprise Income Tax, vilket vanligtvis är 10% av de utgifter som RO haft.

För att registrera ett RO måste registreringar göras genom bl.a följande myndigheter:

 • Local Industrial and Commercial Bureau.
 • The Tax Bureau.
 • Public Security Bureau för anställda som ej är kinesiska medborgare
 • Kinesisk bank för öppnande av bankkonto (fram till att den kinesiska bankmarknaden har öppnat upp helt kan ingen utländsk bank erbjuda full service åt sina kunder.
 • Handläggningstiden är 3-4 veckor.

Foreign Invested Commercial Enterprises (FICEs)

FICEs lämpar sig för import, handel och försäljning i Kina. Efter att ha registrerat ett FICE kan företaget:

 • Sälja varor och service relaterad till dessa varor till individer, företag och andra organisationer från en fast plats i Kina eller genom TV, telefon, brev, Internet och automater.
 • Representativa transaktioner på en provisionsbasis (t.ex. agenter och mäklare).
 • Franchising
 • Import/Export, distribution och försäljning från existerande producerande företag.

Det minsta registrerade kapitalet är 500.000 RMB för partihandelsföretag och 300.000 RMB för detaljhandelsföretag. Man kan från och med 1 mars 2006 ansökas om FICE från lokala myndigheter.

Wholly Foreign-Owned Enterprises (WFOEs), eller "woofies"

Enligt statistik från Ministry of Commerce (mofcom) var WFOEs den vanligaste investeringsformen i Kina 2004 (66.4%). WFOE var från början tänkt för företag inom produktion, men har visat sig vara en lämplig registreringsform även för andra typer av företag. WFOEs inom tillverkning inriktad mot export kan i flera frihandelszoner få mycket fördelaktiga skattereduktioner. Inom ett WFOE är företaget fullt ut ägt av utländska intressen. Hur mycket kapital som måste registreras skiljer sig mellan industrier och olika platser i Kina, men ligger vanligen runt 1.000.000 RMB-1.300.000 RMB. Det finns lagliga begränsningar gällande vilken slags verksamhet företaget får åta sig.

Skatteregler och minsta registrerat kapital skiljer sig åt mellan olika regioner och branscher. Särskilt fördelaktigt är det vanligtvis med tillverkning för export utanför Kina.

Registreringen av WFOE kan vara tämligen komplicerad och kräver mycket detaljarbete, där bl.a. bolagsordning, kinesisk lag och skatt är områden som kräver goda kunskaper för att kunna maximer möjligheterna och utrymmet för företaget.

Joint Ventures (JVs) - 合资企业

JVs har blivit mindre populära då WFOEs har blivit allt vanligare. Vid formandet av ett JV med en kinesisk partner är det viktigt att vara medveten om både kulturella och lagliga aspekter. Riskerna är stora för olika perspektiv och mål (samma säng, olika drömmar). Ibland kan det dock vara ett måste att ha en kinesisk partner då det utländska företaget ger sig in i områden där utländska företag ännu inte får verka på egen hand (China Briefing).

Om den som sätta upp ett JV inte har någon kinesisk partner som denna litar på finns det ett antal organisationer som kan vara till hjälp för att hitta en lämplig kinesisk investeringspartner:

Källor och länkar:

 

Conchius - Företag specialiserat i management training för västerländska företag i Kina. Ägs av två svenskar i Shanghai.

China Briefing; The Practical Application of China Business. March 2006. Vol. VII, Nr. II

China International Electronic Commerce Network's Investment Guide.

第八讲 投资策略, anteckningar från kursen 中国经济生活指南 vid 复旦大学 våren 2006.

Invest in China (Ministry of Commerce)

Kinesiska regeringens information om regler, lagar m.m.

Ministry of Commerce of the People's Republic of China (中华人民共和国商务部)

Nationella myndigheter, företag och organisationer

Bank of China (中国银行)

CITIC (中国忠信集团公司).

Lokala myndigheter och organisationer:

Chongqing

Chongqing Municpal Foreign Economic Relations and Trade Commission (重庆对外经贸)

Inre Mongoliet

Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation of Inner Mongolia Autonomous Region

Jilin

Jilin Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation

Liaoning

Dalian Foreign Trade with Economic Cooperation Bureau

Liaoning Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation

Shanghai

Shanghai Administration of Industry and Commerce

Shanghai Foreign Investment Service Center (SFISC)

Shanghai Municipal Government

Tianjin

Tianjin Municipal Foreign Economic Relations and Trade Commission

   

© Eskil Fredriksson 2005. Disclaimer. E-mail: eskil_f@yahoo.se

Tips om länk eller kommentar gällande innehållet? Skicka då gärna e-mail till mig.

Senast uppdaterad: 2010-10-26