Kulturkrock
 

Innehåll:

 

  Kinesiska städer:

  Lästips

  Länkar 

  Om mig

 

 
 

Söka arbeteSkattKulturkrock

Kulturkrock

Att arbeta och leva i Kina kan vara en stor möjlighet för den som får möjligheten, och ofta ett steg upp i karriären. Det gäller dock först att noga tänka över vad man ger sig in på, särskilt om det som åker har familj som antingen kommer att stanna i Sverige eller följa med till Kina. För den som blir utskickad från ett företag i Sverige kan ofta levnadsvillkoren i Kina bli mycket goda om ett expatspaket lyckas förhandlas till. Expatpaketen blir allt mer ovanligare då de är tänkta att kompensera för hårdare levnadsförhållanden som numera i Kina, och särskilt i Shanghai, inte längre går att anses som speciellt hårda.

Andelen expats som misslyckas i sitt arbete är vanligtvis mellan 10 och 20%, i vissa extremare fall upp mot 60%. Med misslyckande menas att expaten återvänder till hemlandet innan kontraktet gått ut eller inte lyckas åstadkomma någonting för företaget. Kostnaderna för företaget och individen för ett sådant misslyckande är stort, och i över 40% av fallen beror de på svårigheter att anpassa sig till det nya landets livsstil för expaten och den medföljande familjen, snarare än något som är direkt relaterat till arbetet (Connolly).

För att kunna klara närvaron i ett nytt land är det bl.a. bra att kunna bygga upp ett nytt kontaktnät. Detta kan göras bl.a. genom att gå på några av alla de arrangemang som finns, vilka du kan hitta information om hos Svenska ambassaden i Beijing och konsulatet i Shanghai, Svenska Handelskammaren, Shanghai Expat, Asia Expat, City Weekend, SH, This Shanghai och That's Shanghai.

För familjer med barn finns The Community Center of Shanghai som anordnar aktiviteter. Olika kurser om Shanghai anordnas av Jiaotong universitetet (交通大学) för att hjälpa till att överkomma kulturkrockar och annat. För den som är intresserad av att idrotta finns Active Sports Active Social. Behövs hjälp och någon att prata med finns det en gratis telefonlinje som bemannas av frivilliga expats som heter Lifeline Shanghai på (021) 6279 8990. SWEA finns i Beijing och i Hongkong.

Källor och länkar

Connolly, Michael. "Family Impact of an Expat Assignment" i BizShanghai, maj 2006.

Välkommen att lämna en kommentar eller fråga

blog comments powered by Disqus
   

Böcker

Kina Willmaguide, av Margareta Lindblad, Willy Westby. Kanske en av de största och best omfattande guideböckerna till Kina på svenska. Inkluderar hela Kina (även Hongkong och Macao). Innehåller även reseskildringar bl.a. från en resa längs transsibiriska järnvägen. Guiden är illustrerad med drygt 200 kartor plus färgfoton och kinesiska fraser. Provins- och ortsnamn, hotell och sevärdheter finns angivna med kinesiska tecken.

 

Mei wenti! Inga problem! : om livet i dagens Kina, av Catarina Lillihöök 2007, en Detta är en personlig berättelse om hur det är att vara bosatt i Kina, om kulturkrockar och om vad som händer i landet med världens högsta tillväxttakt. Med inlevelse och humor skildras här livet i Kina – från studier, arbete, hälsovård och ekonomisk utveckling till spännande resor och en vardag långt ifrån den svenska.

Babes i Beijing : smart, roligt och insiktsfullt om det nya Kina, av Rachel Dewoskin, 2007. En bok som har kommit att bli tämligen känd i Kina bland utlänningar. Författaren skriver om när hon som 21åring flyttade från New York till Beijing för att börja arbeta i en amerikansk PR-firma, men blev senare en av huvudpersonerna i en kinesisk tv-såpa, Foreign Babes in Beijing.

Rött land, röd jord : en flickas uppväxt i Maos Kina av Ming Wang-Sonnerup. En bok om Ming som föddes 1949 och hennes uppväxt i Maos Kina.

 

Kina: den haltande kolossen, av Göran Leijonhufvud och Agneta Engqvist, 2008. Kina, den haltande kolossen är en aktuell skildring av ett land vars ekonomi går på toppfart i ett samhälle som blir alltmer kluvet mellan stad och landsbygd, och där de ekonomiska klyftorna växer med samma rekordfart. Här skildras någonting så ovanligt som en kommunistisk diktatur där de ekonomiska krafterna släppts fria i en marknadsorienterad kapitalism. Det handlar om centrum och periferi, om stad och landsbygd, om två befolkningar som lever under diametralt motsatta förhållanden, om utveckling och förtryck.

Kinas historia av Hans Hägerdal, 2009. Fokus i boken ligger på det moderna Kina, men skildringen rör sig från forntiden till våra dagar. Författaren börjar i de äldsta kinesiska civilisationerna, riksenandet 221 f Kr, de sju huvudepokerna i det kejserliga Kina och går vidare med den imperialistiska framryckningen på 1800-talet med förlorade krig, upprorsrörelser och uppluckring av det gamla samhället. Revolutionen 1911-12 och det kommunistiska Kina efter revolutionen 1949.

Kina - vår tids drama : historia, politik, ekonomi, miljö, internetrevolution, mänskliga rättigheter, av Börje Ljunggren. 2009. Handlar om Kina och landets roll för lösandet av vår tids stora problem: klimat, finanskris, handelsöverenskommelser m.m.

Nanjing: massakern på en kinesisk stad,.  Iris Chang, 2007. Kanske en av de viktigaste böckerna om Kina de senaste 15 åren. Iris Chang blev känd för sina efterforskningar och kamp för att göra japanernas massaker i Nanjing 1937 känd för omvärlden. Tyvärr känner fortfarande inte många västerlänningar till denna fruktansvärda del av i historien, denna Asiens motsvarighet till Hitlers förintelse. I Asien skapar finns det fortfarande idag stora motsättningar och politiska problem som inte har löst sedan andra världskriget.

Boken har också lett till flera filmer, den senaste om John Rabe, Kinas Schindler eller Raul Wallenberg och tysk boende i Nanjing (och medlem i det tyska nazistpartiet) som räddade livet på hundratusentals kineser undan japanernas terror.

Kunskap om denna del av Kinas historia är ett måste för den som vill leva och bo i Kina, även idag. Att inte känna till Nanjingmassakern och japanernas våld är som om man vore i Europa utan att känna till Hitlertysklands härjningar.

Skall du bara läsa en bok innan du åker till Kina, då är den här boken ditt val. På engelska är boken känd under titeln "The Rape of Nanking - The Forgotten Holocaust of World War II".

Författaren dog 2004, hon tog sitt liv endast 36 år gammal.

Att göra affärer i dagens Kina, av Klas Eklund, Peter Rosta, Tony Fang, Mats Harborn och Johan Björksten, 2005. Antologi, en introduktion om vad det innebär för svenska företag att göra affärer i Kina och en presentation av det kinesiska samhället, dess politik, ekonomi, och kultur ur ett svensk-kinesiskt perspektiv.

Kinas geografi av Pierre Trolliet, 1997. Den består av delar som behandlar den Naturliga omgivningen (geografi, klimat, naturkatastrofer), Människorna (befolkningen, staden, levnadsstandarden) och Herraväldet över miljön (lantbruket, energiresurserna, transport, administartion). Boken är rikligt försedd med kartor och diagram.

China Hallwag Kina. Karta över Kina, 2006.

 

 

© Eskil Fredriksson 2005-2011. Disclaimer. E-mail: eskilfredriksson at gmail.com

            Senast uppdaterad: 2011-01-13