Kinas geografi och demografi

 

 

  Kinesiska städer:

  Lästips

  Länkar 

  Om mig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över Kina, från CIA.

Nedanstående ges fakta om Kina och i jämförelse med Sverige, EU och USA. Fakta kommer från CIA om inte annat anges.

Geografiska fakta i jämförelse

Land/område Kina    Sverige EU   USA 
Areal

- Totalt:

- Land:

- Vatten:

 

9,596,960 km2 (världens fjärde största)

9,326,410 km2

270,550 km2

 

449,964 km2

410,934 km2

39,030 km2

 

3,976,372 km2

 

 

 

9,631,418 km2

9,161,923 km2

469,495 km2

Landgränser Totalt: 22,117 km, gränsar till Afghanistan 76 km, Bhutan 470 km, Burma 2,185 km, Indien 3,380 km, Kazakstan 1,533 km, North Korea 1,416 km, Kyrgyzstan 858 km, Laos 423 km, Mongoliet 4,677 km, Nepal 1,236 km, Pakistan 523 km, Ryssland (nordöst) 3,605 km, Ryssland (nordväst) 40 km, Tajikistan 414 km, Vietnam 1,281 km
Regionala gränser: Hong Kong 30 km, Macau 0.34 km
Totalt: 2,233 km, gränsar till Finland 614 km, Norge 1,619 km  Totalt: 11,214.8 km, gränsar till 
Albanien 282 km, Andorra 120.3 km, Vitryssland 1,050 km, Bulgarien 494 km, Kroatien 999 km, Vatikanen 3.2 km, Liechtenstein 34.9 km, Makedonien 246 km, Monaco 4.4 km, Norge 2,348 km, Rumänien 443 km, Ryssland 2,257 km, San Marino 39 km, Serbien och Montenegro 151 km, Schweiz 1,811 km, Turkiet 206 km, Ukraina 726 km (information endast för Europeiska kontinenten)
Totalt: 12,034 km, gränsar till  Kanada 8,893 km (inkluderat 2,477 km med Alaska), Mexico 3,141 km, Guantanamobasens gräns mot övriga Kuba 29 km
Kustlinje 14,500 km 3,218 km 65,413.9 km 19,924 km
Klimat Extremet diversifierat; tropiskt i söder och subarktiskt i norr. Tempererat i söder med kalla molniga vintrar och kalla, delvis molniga somrar; subarktiskt i norr. Kallt tempererat; från potentiellt subarktiskt i norr till tempererat. Milda våta vintrar; heta torra somrar i söder.  Mestadels tempererat, med tropiskt på Hawaii och i Florida, arktiskt i Alaska. Semiarid på de stora slätterna väster om Mississippifloden och arid i låglandet i sydväst; låga vintertemperaturer i nordväst motverkas tidvis av vindar från de östra slänterna av Rocky Mountains.
Terräng Mestadels berg, höga platåer, öken i väst, slätter, deltan och kullar i öst. Mestadels platt eller mindre kulligt; berg i väst. Tämligen platt utmed de baltiska och atlantiska kusterna. Bergigt i de centrala och södra delarna. Stora slätter i de centrala delarna, berg i väst, kullar och låga berg i öst. Berg och breda dalgångar i Alaska. Vulkanisk topografi på Hawaii.
Högsta och lägsta punkt. Högsta punkt: Mount Everest 8,850 m

Lägsta punkt: Turpan Pendi   -154 m

Högsta punkt: Kebnekaise 2,111 m

Lägsta punkt: torrlagda Hammarsjön nära Kristianstad -2.41 m. 

Högsta punkt: Mount Blanc, France/Italien 4,807 m

Lägsta punkt: Lammefjord, Danmark -7 m; Zuidplaspolder, Nederländerna -7 m

Högsta punkt: Mount McKinley 6,194 m

Lägsta punkt: Death Valley -86 m

Naturresurser Kol, järnmalm, olja, naturgas, mercury, tin, tungsten, antimony,  manganese, molybdenum, vanadium, magnetite, aluminium, lead, zink, uran, vattenkraftspotential (världens största) Järnmalm, koppar, lead, zink, guld, silver, tungsten, uran, arsenik, fältspat, skog, vattenkraft Järnmalm, jordbruksland, naturgas, olja, kol, koppar, lead, zink, vattenkraft, uran, potash, fisk. Kol, koppar, lead, molybdenum, fosfater, uran, bauxit, guld, järn, mercury, nickel, potash, silver, tungsten, zink, olja, naturgas, skog
Landandvändning

- Odlingsbart land

- Permanent odlat

- Övrigt

 

15.4%

1.25%

83.35% (2001)

 

6.54%

0.01%

93.45% (2001)

 

N/A

N/A

N/A

 

19.13%

0.22%

80.65% (2001)

Bevattnat land 525,800 km2 (1998 est.) 1,150 km2(1998 est.) 115,807 km2 214,000 km2 (1998 est.)
Naturkatastrofrisker Frekventa tyfoner (ca. fem varje år utmed de södra och östra kusterna); översvämningar; tsunami; jordbävningar; torka; jordskred Isflöden i de omkringliggande vattnen, särskilt i Bottniska havet som kan störa fartygstrafiken. Översvämningar utmed kuster, snöskred i bergsområdena, jordbävningar i syd, vulkanisk aktivitet i Italien, torka i Spanien och isflöden i norr.  Tsunami, vulkaner och jordbävningar runt stilla havet. Orkaner utmed Atlanten och Mexikanska golfen. Tornader i mellanvästern och i sydöst. Jordskred i Kalifornien, skogsbränder i väst, översvämningar, och permafrost i norra Alaska.
Miljöproblem Luftföroreningar (växthusgaser, sulfur dioxide particulates). Beroendet av kol producerar surt regn. Vattenbrist, särskilt i norr. Vattenförorening från obehandlat utsläpp, skogsskövling, landerosion (1/5 av allt jordbruksland beräknas ha försvunnit p.g.a. jorderosion och ekonomisk utveckling sedan 1949), ökenutbredning och handel med utrotningshotade arter.  Surt regn som förstör mark och sjöar. Förorening av Östersjön.  N/A Luftförorening som leder till surt regn både i USA och Kanada. USA är världens största utsläppare av koldioxid genom användandet av fossila bränslen. Vattenföroreningar från pesticider och gödsel. Begränsad tillgång av färskvatten i väst. Ökenspridning. 

 

Demografiska fakta i jämförelse

Land/område Kina    Sverige EU   USA 
Folkmängd 1,306,313,812 (juli 2005 est.) 9,001,774 (juli 2005 est.) 456,953,258 (Juli 2005 est.) 295,734,134 (Juli 2005 est.)
Åldersstruktur 0-14 år: 21.4% (män 148,134,928/kvinnor 131,045,415)
15-64 år: 71% (män 477,182,072/kvinnor 450,664,933)
65 år och över: 7.6% (män 47,400,282/kvinnor 51,886,182)
0-14 år: 17.1% (män 791,215/kvinnor 747,621)
15-64 år: 65.5% (mån 2,990,436/kvinnor 2,904,873)
65 år och över 17.4% (män 677,161/kvinnor 890,468)
0-14 år: 16.03% (män 37,608,010/kvinnor 35,632,351)
15-64 år: 67.17% (män 154,439,536/kvinnor 152,479,619)
65 år och över: 16.81% (män 31,515,921/kvinnor 45,277,821)
0-14 år: 20.6% (män 31,095,725/kvinnor 29,703,997)
15-64 år: 67% (män 98,914,382/kvinnor 99,324,126)
65 år och över: 12.4% (män 15,298,676/ kvinnor 21,397,228)
Åldersmedian Totalt: 32.26 år
Män: 31.87 år
Kvinnor: 32.67 år
Totalt: 40.6 år
Män: 39.49 år
Kvinnor: 41.75 år
N/A Totalt: 36.27 år
Män: 34.94 år
Kvinnor: 37.6 år
Folkökning 0.58% 0.17% 0.15% 0.92%
Födelsetal 13.14 födslar på 1,000 invånare 10.36 födslar på 1,000 invånare 10 födslar på 1,000 invånare 14.14 födslar på 1,000 invånare
Dödstal 6.94 döda på 1,000 invånare 10.36 döda på 1,000 invånare 10.1 döda på 1,000 invånare 8.25 döda på 1,000 invånare
Nettomigration -0.4 migranter på 1,000 invånare 1.67 migranter på 1,000 invånare 1.5 migranter på 1,000 invånare 3.31 migranter på 1,000 invånare
Könsfördelning Vid födseln: 1.12 män/kvinnor
Under 15 år: 1.13 män/kvinnor
15-64 år: 1.06 män/kvinnor
65 år och över: 0.91 män/kvinnor
Hela populationen: 1.06 män/kvinnor
Vid födseln: 1.06 män/kvinnor
Under 15 år:  1.06 män/kvinnor
15-64 år: 1.03 män/kvinnor
65 år och över: 0.76 män/kvinnor
Hela populationen:0.98 män/kvinnor
Vid födseln: N/A
Under 15 år:  1.06 män/kvinnor
15-64 år: 1.01 män/kvinnor
65 år och över: 0.69 män/kvinnor
Hela populationen: 0.96 män/kvinnor
Vid födseln: 1.05 män/kvinnor
Under 15 år:  1.05 män/kvinnor
15-64 år: 1 män/kvinnor
65 år och över: 0.72 män/kvinnor
Hela populationen: 0.97 män/kvinnor
Barnadödlighet Totalt: 24.18 döda på 1,000 levande födda
Män: 21.21döda på 1,000 levande födda
Kvinnor: 27.5döda på 1,000 levande födda
Totalt: 2.77 döda på 1,000 levande födda
Män: 2.93döda på 1,000 levande födda
Kvinnor: 2.59döda på 1,000 levande födda
Totalt: 5.1 döda på 1,000 levande födda
Män: 5.6 döda på 1,000 levande födda
Kvinnor: 4.5 döda på 1,000 levande födda
Totalt: 6.5 döda på 1,000 levande födda
Män: 7.17 döda på 1,000 levande födda
Kvinnor: 5.8 döda på 1,000 levande födda
Medellivslängd Hela populationen: 72.27 år
Män: 70.65 år
Kvinnor: 74.09 år
Hela populationen: 80.4 år
Män: 78.19 år
Kvinnor: 82.74 år
Hela populationen: 78.3 år
Män: 75.1 år
Kvinnor: 81.6 år
Hela populationen: 77.71 år
Män: 74.89 år
Kvinnor: 80.67 år
Fertilitet 1.72 barn per kvinna 1.66 barn per kvinna 1.47 barn per kvinna 2.08 barn per kvinna
HIV/AIDS 0.1%  (840,000), 44,000 döda 0.1% (3,600), mindre än 100 döda N/A 0.6%  (950,000), 14,000 döda
Etniska grupper Hankineser 91.9%, zhuang, uigur, hui, yi, tibetaner, miao, manchuer, mongoler, buyi, koreaner, och andra nationaliteter 8.1% Ursprungsinvånare: svenskar med finsk och samisk minoritet. Utlandsfödda eller fösta generationens invandrare största delen finländare, jugoslaver, danskar, norrmän, greker och turkar.   Vita 81.7%, svarta 12.9%, asiater 4.2%, indianer and Alaskas ursprungsinvånare 1%, ursprungsinvånare på  Hawaiian och andra Stillahavsöar 0.2%. (latinamerikaner räknas in ovan)
Religioner Taoister och buddister. Muslimer 1%-2%, kristna 3%-4%. Officiellt ateistiskt. Lutheraner 87%, minoritet av katoliker, ortodoxa, baptister, muslimer, judar och buddister.  Katoliker, protestanter, ortodoxa, muslimer och judar.  Protestanter 52%, katoliker 24%, mormoner 2%, judar 1%, muslimer 1%, övriga 10%, ateister 10%
Språk Större dialekter: mandarin (putonghua)yue (kantonesiska), wu (shanghainesiska), minbei (Fuzhou), minnan (hokkien-taiwanesiska), xiang, gan, hakka Svenska, mindre samisk och finsktalande minoriteter.  Officiella språk: tjeckiska, danska, holländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, lettiska, litauiska, maltiska, poliska, portugisiska, slovenska, spanska och svenska. Engelska 82.1%, spanska 10.7%, övriga indoeuropeiska språk 3.8%, asiatiska och stillahavsöarnas olika språk 2.7%, övriga 0.7%
Andel litterata (definition: över 15 år och kan läsa och skriva) Hela populationen: 90.9%
Män: 95.1%
Kvinnor: 86.5%
Hela populationen:  99% (1979 est.)
Män: N/A
Kvinnor: N/A
N/A Hela populationen: 97%
Män: 97%
Kvinnor: 97%

Välkommen att lämna en kommentar eller fråga

blog comments powered by Disqus

 

Referenser

CIA - The World Factbook, på www.cia.gov/cia/publications/factbook/

 

 

© Eskil Fredriksson 2005-2011. Disclaimer. E-mail: eskil_f@yahoo.se

Senast uppdaterad: 2011-01-13