Datong 大同

 

 
Datong

Reseinformation för Kina

Övrig information om Kina:

Tillbaka

 

 

Datong är en ganska okänd stad i Kina för västerlänningar, men har en hel del sevärdheter, bl.a. från den tid då Datong var huvudstad under Norra Weidynasting (北魏). Jag har valt att skriva många namn och benämningar på kinesiska inom parantes, då detta kan underlätta väldigt mycket för den som inte kan kinesiska men som reser i Datong och behöver fråga efter vägen etc. De flesta turister som kommer till Datong gör detta för att se Yunganggrottorna (Yungangshiku 云冈石窟) som finns på UNESCOs världsarvslista, det hängande klostret Xuankongsi (悬空寺), Huayantemplen (华严寺)och Nio drakars vägg (九龙壁). Det finns dock en hel del mer att se, vilket jag skriver mer om här.

Se sevärdheter som ligger i stadskärnan är nedre och övre Huayantemplet, Nio drakars vägg, Shanhuatemplet, Trumtornet och Stadsmuren med sin Vilda gås pagoda. 

Geografi och klimat

Datong ligger i norra Shanxiprovinsen (山西省), ca 6 timmars tågresa västerut från Beijing. Norr om Datong ligger Inre Mongoliet (内蒙古) och kinesiska muren. Karta över Shanxiprovinsen återfinns här.

Datong är omgivet av berg i tre riktningar. De viktigaste bergen är Norra yueheng berget (北岳恒山),Cailiangberget (采凉山) i nordost och Leigongberget (雷公山) och Wuzhouberget (武周山) i nordväst (李彬 2001).

Karta på engelska över Datong kan ni finna här, på kinesiska här och här. Karta över Datong på kinesiska (大同地图) behövs om man skall kunna ta sig runt i staden och skulle behöva fråga någon om vägen. Kartor kan köpas i de flesta små bokhandlar, tidningsstånd m.m.

Hela Datong har en befolkning på 2,82 miljoner invånare, varav själva staden har 1,1 miljoner invånare. Det administrativa Datong delas in i sju counties (县), 154 mindre samhällen (镇) och 2283 byar (自然村) (李彬 2001).

Datong är en för Kina viktig industri och gruvstad, och har stora kolfyndigheter, vilket tyvärr har medfört att staden har problem med luftföroreningar. Datong kallas även ofta för "kolstaden". Staden är också en viktig knytpunkt för transporter, särskilt vad gäller järnväg. Viktiga industrier är elproduktion, lok, maskinproduktion och byggnadsmaterial (中国地图册 2002).

Datongs klimat är ett inlandsklimat och har en årlig medeltemperatur på 6,4˚C. Varmaste temperaturen på sommaren kan uppgå till 37,7˚C, men ligger i medel endast mellan 19 och 22 ˚C och temperaturen på vintern kan gå ner till - 29,9˚C, med en vintermedeltemperatur på - 13,8 ˚C. Temperaturskillnaderna är alltså stora mellan vinter och sommar, och de kan även variera kraftigt mellan dags - och kvällstemperaturer. I medeltal har staden nederbörd 135-140 dagar/år. De fyra årstiderna är mycket tydliga i Datong (李彬 2001, 徐世信 1997).

Historia

En av de främsta orsakerna till att besöka Datong är att se stadens alla historiska sevärdheter.

Enligt de arkeologiska fynd som gjorts från Datong fanns det redan människor här så tidigt som under den äldre stenåldern, d.v.s. för ca. 100.000 år sedan. Under Vår och höstperioden (春秋时), 771-475 f.v.t, beboddes områden av olika nomadiska folkslag. Under De stridande staternas tid (战国时代) 475-221 f.v.t, kom Datong att tillhöra Zhaoriket (赵国) (徐世信 1997), då ett flertal soldatläger och murar kom att byggas. År 200 f.v.t. kom Liu Bang (刘邦), grundare av Handynastin (汉朝) att bli belägrad under sju dagar av Hunnerna (匈奴) vid Pingcheng (平城), dagens Datong.

År 386 började en av de viktigaste perioderna i Datongs historia. Det var då ett av de kinesiska minoritetsfolken, Xianbei 鲜卑, under Tuoba-klanen (拓跋) lyckades förena största delen av Kina norr om Gula floden, och grundade Norra Weidynastin (北魏) med Datong som huvudstad. År 494 kom huvudstaden att flyttas från Datong till Luoyang (洛阳) efter en revolt. Under Datongs tid som huvudstad blev Datong inte bara norra Kinas politiska, ekonomiska och kulturella centrum (李彬 2001), utan även en av världens största metropoler där olika kulturer från Indien och andra centralasiatiska länder smälte samman med de kinesiska, något som är tydligt sett i Yunganggrottorna (UNESCO).

Efter att Tuobaturkarna förenat norra Kina och satt upp huvudstaden för Norra Wei i Datong accepterade kejsaren den Buddistiska religionen som fanns hos lokalbefolkningen. Detta kan ha skett både av religiösa som av ekonomiska och politiska orsaker. Buddistiska munkar kom att arbeta som politiska rådgivare och kom även att ge upphov till en sammansmältning av religion och politik genom att identifiera kejsaren med Tathagata Buddha. Ett viktigt undantag från denna linje var under kejsare Taiwu (424-452) som var influerad av konfucianism och daosim och anklagade de buddistiska prästerna för att konspirerar mot den politiska ordningen. Under Taiwus styre kom flera tempel, bilder och skrifter att förstöras.

Kejsare Wencheng, som var Taiwus barnbarn ändrade denna politik 452 och kom att genast ge stora gåvor till det buddhistiska samhället, något som kom att lägga grunden till Yunganggrottorna (Fiala).

Under Liao (辽), år 907-1125 och Jindynastin (金代), år 1115-1234, kom Datongs befolkningsmängd att nå en topp liksom en topp i den ekonomiska utvecklingen (李彬 2001).

Under Mingdynasting (明朝), 1368-1644, kom Datong att bli en viktig stad gällande försvaret av Kina och det finns därför flera fort och murar kvar från denna tid (李彬 2001).

1937 kom Datong att intas av japanska soldater och här kom även en del av befrielsekriget mot japanerna att hållas från landsbygden runt staden. Den 1 maj 1949 befriades Datong och kriget mellan kommunister, Guomindang och Japan var över för Datongs del (李彬 2001).

Datong under en av stadens blomstringstider - Mingdynastin. En del av muren och andra byggnader från tiden finns fortfarande kvar. Hur muren gick finns fortfarande utritat på dagens kartor. (Från 徐世信 1997)

Ekonomi

Datongs (Datongs län) BNP uppgick 2003 till 25,1miljarder RMB. Investeringarna i Datong låg på 8.3 miljarder RMB. BNP per capita för de invånare som bor i städer och samhällen var 6707 RMB/år.

Datongs forskning och utvecklings styrka ligger inom områdena tillverkning, jordbruk och medicinframställning.

IT-kommunikationen är god i Datong, dels genom opitska fiberkablar och genom satellit. För varje hundra invånare finns det 20 telefoner.

Datong har även lokala kommersiella banker och försäkringsbolag.

I Datongs ekonomiska zon som etablerades 1992 finns för närvarande 330 företag som sammanlagt har investerat 3.59 miljarder RMB, vilket innebar en ökning med 1.68 miljarder RMB bara under 2003. Den ekonomiska zonen utbreder sig på en yta av 8.2 kvadratkilometer med goda kommunikationer. Marken där är platt med god vatten och elförsörjning.

Det finns omkring 200 utländska företag i Datong som sammanlagt investerat 623 miljoner US-dollar och har ett registrerat aktiekapital på 357 miljoner US-dollar. Dessa företag finns främst inom metall och medicinindustrin. Sammanlagt exporterade dessa företag varor utomlands till ett värde av 7.53 miljoner US-dollar (2003).

De största lokala företagen är verksamma inom kol, el, tillverkningsindustri, kemi, medicin, metallindustri, byggnadsindustri och turistindustrin (大同市工业经济联合会).

Resa och boende

Det är smidigt att åka tåg från Beijing till Datong, vilket tar ungefär sex timmar. Det finns flera avgångar varje dag och det torde vara ganska lätt att få biljett. Även från andra ställen i Kina är det smidigt att åka tåg till Datong då staden är en järnvägsknut. Mer information om att resa med tåg i Kina finns här.

Det går numera också att flyga till Datong sedan flygplatsen öppnades i början av 2006. Det går flyg mellan Datong och Beijing, Shanghai och Guangzhou. Mer information om att resa med inrikesflyg i Kina finns här.

Ett smidigt sätt att boka hotell och att hitta de billigare hotellen i Kina är genom nätet. Ett av de största internationella företagen för online bokning av hotell är HotelClub. Du kan söka på utbudet av hotell i Datong nedan: 

DATONG HOTELS

Check in:

Check out:

Advanced search

Den kan kanske vara en ide att undersöka vilka hotell svenska hotellförmedlare har i Datong, men utbudet (om de ens kan erbjuda hotell i Datong) lär vara mycket mer begränsat än HotelClubs. Svenska hotellförmedlare är bl.a: Bokahotell, Doodle Flygvaruhuset, Hotels.com, Lastminute, Metro Travel, Mr Jet, Seat24, Sista minuten,och Travelstart.

Staden Datong

Hjärtat i Datong utgörs av Daxijie (大西街) och Dabeijie (大北街) och gatorna däromkring. Det är också här, innanför de gamla stadsmurarna (av vilka endast fragment finns kvar) som många av de sevärdheter som finns inne i staden återfinns.

Bilder från centrala Datong (vinterbilder):

        

Xiaonanjie (小南街) Gushiloujie (鼓市楼街) och Huayansijie (华严寺街)

        

Bilderna till vänster visar Hongqi Square (红旗广场 - Röda fanans torg). Den tredje bilden visar en liten marknad nära Hongqi square och den fjärde bilden är på en mindre gata som är mycket typisk för Datong.

  

Jiaochangjie (教场街), där ett antal gallerior och andra affärer finns.

Nedre Huayantemplet (下华严寺)

Detta tempel ligger vid Huayansijie (华严寺街) innanför den gamla stadsmuren mitt i staden. Templet byggdes år 1038 under Liaodynastin.

Templet har två gårdar, i den främre finns Datongs museum som har utställningar i byggnaderna vid sidorna. Här finns möjlighet att se en del av de arkeologiska fynd som har gjorts i och runt Datong.

I den bakre gården finns en stor hall som pryds av inskriptionen "薄伽教藏" ovanför ingången. 薄伽 uttalas "baoga" och är ett försök att efterhärma sanskrits uttal av Buddha. De två sista tecknen kan tydas som lärobibliotek och detta var precis vad byggnaden har tjänat som. Salens huvudändamål är just att bevara buddistiska skrifter/sutra. Sammanlagt har här funnits ca. 18.000 skrifter.

I den bakomliggande stora salen finns tre stora Bhuddor som symboliserar det förgångna (过去佛), nutid (现在佛) och framtiden (未来佛). Här finns även 31 mindre statyer från Liaodynastin.

Templet är en god representant för traditionellt kinesisk träbyggnation och är Kinas största och bäst bevarade tempel kvar från Liaodynastin. Templet byggdes enligt Huayansutra sektens metoder och är därför unik genom att templet vetter mot öst istället för syd. Statyerna i templet har tidigare haft tydliga färger men tidens tand har utkrävt sin rätt (李彬 2001).

     

Den främre tempelbyggnaden

Den bakre tempelbyggnaden

    

Dessa statyer hittades vid byggandet av Yuheparken (御河公园) 2003. De är från Yuandynastin, 1320-talet.

Övre Huayantemplet (上华严寺)

Detta tempel ligger alldeles intill nedre Huayantemplet. Templet har byggts ut under tre omgångar, första och andra gången under Liaodynastin år 1062 och 1122, samt under Jindynastin 1140.

Liksom nedre Huayantemplet fhar övre Huayantemplet två gårdar. Den största tempelsalen är en av de största tempelsalarna i Kina (en av de andra kända stora temelsalarna finns i Liaoningprovinsen). Inne i denna sal finns fem stora Bhuddor som representerar väderstrecken (plus mitten). Här finns också 24 mindre statyer. Väggen inne i templet är vacker målad.

     

Från den främre delen av tempelgården.

     

Från den främre bakre delen av tempelgården. Här syns en av de största tempelsalarna i Kina.

Nio drakars vägg (九龙壁)

Nio drakars vägg byggdes 1396 under Mingdynastin. Det är en av de tidigaste, största och konstnärligt mest rika drakväggen i Kina. Den är 45.5 meter lång, 8 meter hög och 2 meter bred. Väggen är smyckad av glas i fem färger som föreställer just nio drakar. Detta är Kinas äldsta och största nio drakars vägg, det finns två till i Kina, en vid Beijings beihaipark (北京北海公园) och en i förbjudna staden i Beijing. Väggen i Datong är tre gånger större än den i beihaiparken. Användandet av drakar i symboler i Kina är mycket gammalt. Det började antagligen under de de olika klansamhällena under neolitisk tid, då man trodde att människor och drakar hade blodsband. Draken kom senare att bli en symbol för den kinesiska folket.

Väggen byggdes för Zhu Yuanzhangs (Mingdynstins första kejsare) trettonde son.

Väggen har flyttats till sin nuvarande position efter revolutionen och kan numera hittas inom de gamla murarna på Dadongjie (大东街) nära korsningen med Dananjie (大南街). Det finns även en fem drakars vägg vid Shanhuatemplet (善化寺) och en tre drakars vägg vid Guanyintang (观音堂) och en en drakes vägg som numera finns på stadens museum inne i Nedre Huayantemplet (李彬 2001, 徐世信 1997).

                     

Shanhuatemplet (善化寺)

Shanhuatemplet ligger vid Jiaochangjie (教场街) (ingång från motsatt sida) mittemot Hualingallerian (华林商厦), inte så långt från Dananjie (大南街). Templet byggdes under början av Tangdynastin, men förstördes i en brand under Liaodynastin och började återuppbyggas under Jindynastin 1128. Sitt nuvarande utseende fick templet under Mingdynastin 1442.

Templet har tre huvudbyggnader, ingångsbyggnaden, De tre helgonens hall och Da xiong bao dian (大雄宝殿), varav den tredje hallen är den viktigaste. I de tre helgonens hall finns tre statyer som representerar Sakyamuni, Bodhisattva Puxian och Bodhisattva Wenshu, vilka är tre helgon inom buddhismen. I Da xiong bao dian finns fem guldfärgade statyer av Tathagata Buddha (Wu Fang Fo), vilka alla är originalstatyer från Jindynastin. På de östra och västra sidorna av dessa statyer finns 24 gudar, alla från Jindynastin (1115-1234) (李彬 2001, 徐世信 1997).

               

Bilder från Shanhuatemplet och fem drakars mur (五龙壁) som finns på tempelgården.

Trumtornet (鼓楼)

Trumtornet ligger mitt i korsningen Dananjie (大南街)och Shizilu (十字路). Tornet byggdes under Mingdynastin, men fick sitt nuvarande utseende under Qingdynastin (1763). Tornet har tre våningar.

                  

     Trumtornet från Gushiloujie (鼓市楼街).                        Trumtornet.

Stadsmuren (城墙)

Den gamla stadsmuren som en gång i tiden omringade Datong och vars sträckning fortfarande kan ses på kartor över staden (och hur den såg ut under Mingdynastin på kartan ovan) är idag till största delar i ruiner.

Muren byggdes under Mingdynastin, 1392 på det som en gång var stadsmuren under Norra Weidynastin (北魏). Hela muren var 7270 meter lång, 14 meter hög (två meter högre än stadsmuren i Xian) och på sitt bredaste ställe 6.6 meter bred (大同市古城墙之保护思考 (一)).

På det sydöstra hörnet av muren, vilket också är en av de mer välbehållna delarna av muren, finns den Vilda gås pagodan (城墙雁塔) som antagligen byggdes någon gång under Mingdynastin (李彬 2001, 徐世信 1997).

            

Stadsmuren framför Shanhuatemplet (善化寺), (t.v).  Vilda gås pagodan (城墙雁塔) på stadsmuren på det sydöstra hörnet av muren.

Yunganggrottorna (云冈石窟)

Yunganggrottorna är mycket storslagna, vilket har gjort att de sedan 2001 finns med på listan över UNESCO:s världsarv. De tillhör perioden då Datong var huvudstad under Norra Weidynastin (北魏) under kejsarna Heping och Zhengguang som lät bygga grottorna. Arbetet startade år 460 och varade till år 525. 

När den första kejsaren besteg tronen i Datong var Buddismen mycket rik och florerande. Efter att kejsaren Taiwu dött 452 fick år 460 fick munken Tan Yao arbetet att börja hugga ut fem grottor som kom att bli center för Buddistisk konst i norra Kina. Detta arbetet skall bl.a. ha utförts tillsammans med fem indiska munkar.

Mellan år 471 och 494 var tillbedjandet av Buddha utspritt bland adel och hovet vilket ledde till att 12 fler grottor höggs ut och Chongfutemplet byggdes. Även efter att arbetet med grottorna som sponsrades av hovet avslutats 525 kom munkar med lägre rang att fortsätta hugga ut nya grottor. Dessa grottor är mindre än de första, många av dem mycket små och är över 200 till antalet.

Under Liaodynastin kom det att byggas skydd framför flera av grottorna som på så sätt blev till tempel. Dessa förstördes under ett krig 1122, men kom att byggas upp igen framför grotta 5,6, och 7 år 1651.

Sammanlagt finns det 252 grottor i varierande storlekar och 51.000 statyer på en sträcka motsvarande ungefär 1 km. Ovanför grottorna finns ruinerna från ett slott, en mur och ett försvarstorn från Mingdynastin. Den största statyn är 17 meter hög, och den minsta endast 2 centimeter.

De tidigaste grottorna bär på en stil som är lik de Indiska chaityas och gandharanstilarna. Några av de stora statyerna ser ut att kunna ha varit influerade av de numera av talibanerna förstörda Bamiyanstatyerna i Afghanistan. Det går också att urskönja grekisk-romerska liksom iranska och bysantinska influenser. Alla dessa olika stilar blandas med en kinesisk stil, vilket gör Yunganggrottorna mycket speciella och en av mänsklighetens största skatter (UNESCO, Fiala).

Grottorna ligger väster om Datong, och det går att ta sig dit antingen med taxi eller buss nr 10 (från Datong Park, 大同公园).

                   

Bilder från Yunganggrottorna (云冈石窟)

Guanyintemplet (观音堂)

Guanyintemplet ligger inte så långt från Yunganggrottorna, på vägen mellan grottorna och staden. Taxi eller buss tio kan ta dig dit.

Guanyintemplet byggdes 1037 under Liaodynastin och har renoverats och byggts ut 1428 och 1607. Här finns också Datongs tre drakars vägg (三龙壁) (李彬 2001).

     

     

Kinesiska muren (长城)

Kinesiska muren följer utmed gränsen mellan Shanxi och Inre Mongoliet, alltså strax norr om Datong. Det finns alltså flera ställen att se muren på utanför Datong. Det som är bäst med att se muren här är att man får se en icke-renoverad del av muren där inga (eller ytterst få) turister någonsin åker till. Muren är här på sina ställen ganska skör och ofta finns bara en lermur kvar. Jag valde att besöka muren vid Xinrong (新荣). För att ta sig dit är det bara att fortsätta i buss tio (som för övrigt passerar Yunganggrottorna och Guanyintemplet) till ändstationen i Xinrong. Väl framme i Xinrong är det bara att fortsätta huvudgatan rakt fram och man kan skönja muren redan vid busstoppet. Givetvis behöver man inte köpa någon biljett eller stå ut med några som helst försäljare.

Kinesiska muren utmed norra Datong har byggts under Qindynastin, Handynastin, Norra Weidynastin och under Mingdynastin. Av de tidigare delarna av muren utmed Datong finns inte mycket kvar, samtliga  Mingdynastin då muren kom att renoveras och byggas ut kraftigt. Under Mingdynastin var Datong av yttersta militära vikt då det gällde att skydda sig mot mongolerna som tidigare styrt Kina under Yuandynastin (李彬 2001).

         

Datongs Vulkaner 大同火山群

Öster om Datong finns över 20 vulkaner. Dessa vulkaner har inte varit livaktiga de senaste 30.000 åren. De finns utmed väg 109 mot Beijing och börjar strax efter Datongs by (大同镇) öster om staden Datong. På och utmed vulkanerna finns gott om lavastenar. På den vulkanen vi valde att klättra upp på, som ligger strax bakom Datongs by, har ett tempel byggts.

      

Du kan läsa mer om Datongs vulkaner och se fler bilder på chinaculture.org,

Xuankongtemplet (Hängande templet 悬空寺)

Det hängande templet står (hänger) vid foten av berget Hengshan (恒山), ca 65 km söder om Datong. Det är byggt på en klippa över 50m. ovanför marken.

Templet byggdes 491 men har delvis byggts om och renoverats under Ming och Qingdynastierna. Det som gör det hängande templet så fantastiskt är hur det kan ha klarat av väder och storm på en till synes utsatt position. Ett av svaren kan vara att templet byggdes med hjälp av en unik mekanik teori där halva längden av takpelarna har satts in i klippan bakom, vilken har blivit templets bärande grund. Detta gör att templet nerifrån ser mest ut som om det hänger i luften med hjälp av några få träpelare.

Något annat som gör templet ovanligt är att det inuti finns skulpturer på Sakyamuni, Konfucius och Laozi, d.v.s. buddhism, konfucianism och daoism blandat i ett och samma tempel. Byggnaden uppfyller en daoistisk princip med tystnad. Tack vare templets läge hörs varken tuppar eller hundar. Inne i templet finns sammanlagt ett 40-tal rum.

För den som är lite rädd för höjder kan ett besök vara en obehaglig upplevelser. Det är ganska många som vänder redan halvvägs upp i templet. Annars är det en mycket fin upplevelse att besöka templet och är, efter Yunganggrottorna, en av Datongs absoluta huvudattraktioner.

           

     

  

Bilder från Xuankongsi - Det hängande templet

Hengshan (恒山)

Enligt kinesisk legend blev kejsare Shun mycket betagen av berget Hengshan när han reste i regionen år 2372 f.v.t., och han har återföljts av flera senare kejsare och andra historiska figurer som har lämnat olika spår från sig, så som inskriptioner i sten m.m. Berget har sedan dess ansetts vara ett av Kinas fem heliga berg. Berget ligger 62 km söder om Datong, intill Det hängande templet.

Området kring berget har under millennierna varit platsen för mängder av slag. Tack vare detta finns det gott om antika militära reliker runt om i landskapet, så som pass, fort och olika militära torn. Tianfeng med sina 2017 meter över havet är Hengshans högsta punkt.

Hengshan är mycket vackert, och det är härligt att skåda utsikten efter att ha gått upp på berget (eller tagit linbanan). Förutom det natursköna landskapet finns här också många gamla tempel och andra reliker som kan vara intressanta att se. Tyvärr innebär detta att det finns gott om tillfällen att ta betalt av dem som besöker berget, varför en strapats till toppen kan betyda att man får betala tre olika inträdesbiljetter på olika nivåer för att komma hela vägen upp.

        

        

        

  

Bilder från Hengshan

Mat

Den finns en hel del maträtter som är speciella för Datong och som kan vara kul att prova på när man befinner sig i staden. Några specialiteter är:

Datong xianbing (大同馅饼). En slags kaka med kött i. Görs av mjöl och kött (fläsk eller nöt), lök m.m.

Datoumaye (大头麻叶). Detta är ett traditionellt snack från Datong och kan köpas ofta ute på gatan där försäljare lagar till maten. Ingredienser är bl.a. mjöl, sirap och salt.

Xingmeirou (杏梅肉). Görs bl.a. av gris eller lammkött tillsammans med torkade plommon.

Hongduntuoti (红炖驼蹄). Stuvade kamelfötter. Denna maträtt är från tiden då Datong var en viktig knutpunkt i handeln mellan öst och väst genom den så kallade Sidenvägen. Under denna tid kom många kameler att passera genom Datong och tydligen kom många kameler att få bli till mat.

Lingqiuxunji (灵丘熏鸡). Rökt kyckling.

Yangtouroubanfen (羊头肉拌粉). Kokat lammhuvud med bl.a. bönor och gurka.

Yanjianyangrou (盐煎羊肉). Saltat och stekt lammkött.

Xuehuayangrou (雪花羊肉). Kokad lammkött med bl.a. ägg.

Tuoyangwei (拖羊尾). Fårsvans med bl.a. ägg, mjöl och sirap.

Länkar och referenser

Fiala, Robert D (Concordia University, Nebraska): Yungang Grottoes från sajten Asian Historical Architecture

大同公众信息网, Datong Public information (kin).

大同开发区, Hemsida för Datongs ekonomiska zon (kin)

大同旅游网, turistinformation om Datong (kin).

大同市工业经济联合会, Datongs industriorganisation (kin).

大同市古城墙之保护思考 (一) Om Datongs stadsmur (kin).

大同市人民政府门户网, Datongs stadsregerings hemsida.  Mycket information om Datong (kin).

大同市人民政府经济研究中心, Datongs folkregerings ekonomiska forskningscenter (kin).

Datong Vulcanoes från Chinaculture.org.

大同新闻网, nyheter om Datong (kin).

UNESCO: Advisory Body Evaluation, Yungang Grottoes No 1039. (angående om Yunganggrottorna skall tas med på världsarvslistan). 20 Juni 2000.

中国地图册,新编实用 2002。中国地图出版社。

李彬 2001,大同;自助旅游手册。中国旅游出版社。

徐世信 1997,大同风采。中国旅游出版社。

黄建文,李海燕 2003,中国旅游手册。湖南地图出版社。

Rekommenderad läsning

Reseböcker:

Booz-Morejohn, Ingrid, 2006. Resa till Kina. ICA Bokförlag, Sverige.

Brown, Jules, 2006. Rough Guide to Hong Kong and Macau. Rough Guides Ltd, London.

China 2005. Lonely Planet Publications Ltd, Hawthorn, Victoria.

Davidson, Clare 2002. Bar Secrets Hong Kong: Drink. Shopping Secrets, UK.

Fallon, Steve, 2005. Hong Kong. Lonely Planet  Publications Ltd, Hawthorn, Victoria.

Fallon, Steve, 2006. Hong Kong and Macau: City Guide, Lonely Planet Publications Ltd, Hawthorn, Victoria.

Hong Kong, 2005. Ebury Press, USA.

Hong Kong Insight Flexi Map (1:15000), 2005. Sheet Map (Folded). Apa Publications, London.

Hong Kong, The Guide for All Budgets, Completely Updated Every Year, With Maps and Travel Tips. 2003. Random House Usa Inc. London.

Kina: Willmaguide. 2000. Kartförlaget

Maitland, Derek, 2002. Hong Kong. Globe Pequot Press, Derby, USA.

Övrig Kinalitteratur:

Burgman, Torsten 1998. Kinabilden i Sverige: från 1667-1998; från Kang-Xi till Mao Zedong och Jiang Zemin. Historisk media.

 

Fairbank, John K, Goldman, Merle, 2005. China: A New History. Harvard University Press. Används vid Lunds och Stockholms universitet. En av de bästa böckerna som finns gällande Kinas historia.

Granqvist, Hans, 2001. Filosofi i Kina: De Stora Filosoferna, Folktron Och Spådomsböckerna. SVENSKA FÖRLAGET liv & ledarskap ab.

Gustafsson Chen, Anna, 2004. Kina Berättar, Solskenet i munnen; 10 noveller. Bokförlaget Tranan. Novellsamlingen är ett smakprov på vad dagens unga kinesiska litteratur har att erbjuda

Hsiung, Deh-Ta, 1998. Vegetariskt från Kina, Över 70 läckra recept från Fjärran Östern. Läsförlaget, Sverige.

Kjellgren, Björn 2000. Kinakunskap. Studentlitteratur. Används bl.a. vid Stockholms universitet.

Lindqvist, Cecilia 1999. Tecknens Rike. Albert Bonniers förlag AB. En mycket känd svensk bok om kinesiska tecken. Används bl.a. som kurslitteratur vid Uppsala universitet.

Kina, Länder i fickformat. Utrikespolitiska institutet.

Lovell, Julia, 2006. Den stora muren - Kinas historia under 3000 år. Norstedts, Sverige.  

Myrdal, Eva. Kina före Kina. Östasiatiska Museet, Sverige.

Tan, Amy, 2002. Joy Luck Club. En bok för alla, Sverige. Om en mahjongklubb som startas av fyra kinesiska kvinnor. Här spelar de, äter gott, skvallrar och berättar sina livs historier. Amy Tang är en kinesisk-amerikansk författarinna som skriver om andra generationens kineser i USA och deras möte med Kina. Här finns generationskonflikter gällande förhållandet mellan mor och dotter samt humor och tragik.

Tong, Su, 2001. Röda Lyktan: Två Berättelser Från Kina.  En bok för alla, Sverige.

Trolliet, Pierre, 1997. Kinas geografi. Alhambra, Sverige.

Wu Cheng'en 1999. Färden till Västern, del 1-5.  Bra böcker AB, Sverige. Färden till Västern har i kinesisk kulturhistoria samma ställning som Iliaden och Odysséen i västerländsk. Romanen är från 1500-talet, som i sin tur bygger på ett antal vidunderliga skrönor, på vers och prosa, som flera generationer av tidigare historieberättare har dragit på kinesiska marknadstorg och tempelgårdar. Romanen skildrar hur den kinesiske pilgrimen Tripitaka på 600-talet beger sig till Indien för att där hämta buddhismens heliga skrifter. Tripitakas främste följeslagare är Sun Wukong, Den ståtlige apkungen (Kung Markatta), som med hjälp av övernaturliga krafter försvarar sin mästare mot de gruvliga demoner och fruktansvärda monster som försöker hindra honom från att nå sitt mål. Färden till Västern, som omfattar fem volymer, har översatts från den tidigaste fullständiga utgåvan från 1592 och illustreras med träsnitt som prydde den utgåvan. Översättningen är gjord av  sinologen och ledamoten av Svenska Akademien Göran Malmqvist.  


Fotnot:

鲜卑 Xianbei (Sarbi), ett folk besläktat med Tuoba (tabgatch) vilka antagligen var förfäder till Mongolerna.

 

   

© Eskil Fredriksson 2006-2010. Disclaimer. E-mail: eskil_f@yahoo.se

            Senast uppdaterad: 2010-10-26